dissabte, 25 de febrer de 2012

INSOMNI

                                               La nit serà mut testimoni de la meva absència, 

                                               subtil presència invisible sense matèria,
                                               mentre els teus somnis s'esvaeixen en l'aire,
                                               insolent el desig creixerà en la teva memòria, 
                                               entre ofegats sospirs emmundirà la teva solitud, 
                                               dissiparàs el temps entre records, nostàlgies,

                                               fins que t'alliberi la primera llum del matí.


Joan Cujan 2012