diumenge, 19 de febrer de 2012

ESTEREOTIPSLA DONA: Generalment parlant, és menys forta que l'home, menys alta, menys capaç de treballs llargs, la seva sang és més aquosa, la seva carn no és tan compacta, el seu pèl és més llarg, els seus membres més rodons, els seus braços no tenen tants músculs, la seva boca és més petita, les seves natges són més aixecades, els seus malucs estan més separats i el seu ventre més pronunciat. Aquests són els caràcters que distingeixen les dones a tot el món i en totes les espècies, des de la Lapònia fins a la costa de Guinea, així en l'Amèrica com a la Xina.

EL MASCLE: Per regla general, viu menys temps que la femella, i és sempre més gran proporcionalment. L'home de més alçada té ordinàriament dues o tres polzades d'alçada més que la dona més alta, la seva força gairebé sempre és superior, és més àgil, i com els seus òrgans són més forts, és més capaç de prestar atenció constant. Va inventar ell les arts, i no la dona, i hem de considerar que no és el foc de la imaginació, sinó la meditació perseverant i la combinació de les idees l'origen de la invenció de les arts, com la pólvora, la impremta, la rellotgeria , etc., etc.

Voltaire - Diccionari Filosòfic

"Ideologia segons la qual, els rols de l'home i la dona no estan dins de la natura, sinó que són el resultat de la història i de la cultura".

Vegem el que opinen les feministes del segle XXI

Quin és l'home que pensa més profund?
El miner

En què s'assemblen els homes a la pizza? 
Que els truques per telèfon i als 20 minuts els tens calents a la teva porta.
 
Per què quan als homes se'ls diu alguna cosa els entra per una oïda i els surt per l'altre?
Perquè el so no es propaga en el buit.

Per què les dones li posen les banyes als homes?
Perquè un home sense banyes és un animal molt indefens.

Per què els homes les prefereixen verges?
Perquè no toleren les comparacions

Resumint, no tenim dos dits de cervell, som impotents i insensibles, per no dir idiotes, com podeu veure aquesta és l'opinió que tenen dels homes algunes feministes. No em ric perquè com a home no puc fer dues coses al mateix temps "escriure i riure" suposo que m'enteneu vosaltres que si podeu llegir i pensar alhora. També diuen que som menys sensibles que una espardenya, que no ens emocionem i que tenim la sensibilitat en la tercera pota, m'agradaria saber com es mesura la profunditat dels sentiments, qui decideix que és divertit i sensible, perquè a mi personalment m'emociono molt fàcilment i sóc molt sensible a les emocions dels altres.

No podem seguir parlant d'homes i dones, quan només som persones, unes intel·ligents i altres que van per la vida com si fossin posseïdores de la veritat absoluta.

Joan Cujan 2012La mujer: Generalmente hablando, es menos fuerte que el hombre, menos alta, menos capaz de trabajos largos, su sangre es más acuosa, su carne no es tan compacta, su pelo es más largo, sus miembros más redondos , sus brazos no tienen tantos músculos, su boca es más pequeña, sus nalgas son más levantadas, sus caderas están más separadas y su vientre más pronunciado. Estos son los caracteres que distinguen las mujeres en todo el mundo y en todas las especies, desde la Laponia hasta la costa de Guinea, así en la América como en China.

El macho: Por regla general, vive menos tiempo que la hembra, y es siempre mayor proporcionalmente. El hombre de más altura tiene ordinariamente dos o tres pulgadas de altura más que la mujer más alta, su fuerza casi siempre es superior, es más ágil, y como sus órganos son más fuertes, es más capaz de prestar atención constante . Inventó él las artes, y no la mujer, y debemos considerar que no es el fuego de la imaginación, sino la meditación perseverante y la combinación de las ideas del origen de la invención de las artes, como la pólvora, la imprenta , la relojería, etc., etc.

Voltaire - Diccionario Filosófico

"Ideología según la cual, los roles del hombre y la mujer no están dentro de la naturaleza, sino que son el resultado de la historia y de la cultura".

Veamos lo que opinan las feministas del siglo XXI
¿Cuál es el hombre que piensa más profundo?
 El minero
¿En qué se parecen los hombres a la pizza? 
Que los llamas por teléfono ya los 20 minutos los tienes calientes en tu puerta.
¿Por qué cuando los hombres se les dice algo les entra por un oído y les sale por el otro?
Para que el sonido no se propaga en el vacío.
¿Por qué las mujeres le ponen los cuernos a los hombres?
Porque un hombre sin cuernos es un animal muy indefenso.
Por qué los hombres las prefieren vírgenes?
Porque no toleran las comparaciones.


Resumiendo, no tenemos dos dedos de cerebro, somos impotentes e insensibles, por no decir idiotas, como podéis ver esta es la opinión que tienen los hombres algunas feministas. No me río porque como hombre no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo "escribir y reír" supongo que me entendéis vosotras que si podéis leer y pensar al mismo tiempo. También dicen que somos menos sensibles que una alpargata, que no nos emocionamos y que tenemos la sensibilidad en la tercera pata, me gustaría saber cómo se mide la profundidad de los sentimientos, quien decide que es divertidido, sensible, porque a mí personalmente me emociono muy fácilmente y soy muy sensible a los sentimientos de los demás.

No podemos seguir hablando de hombres y mujeres, cuando sólo somos personas, unas inteligentes y otras que van por la vida como si fueran poseedoras de la verdad absoluta.