dijous, 16 de febrer de 2012

UNA AMISTAT MAL ENTESA

Aquestes línies són una reflexió en veu alta sobre la forma correcta d'abordar la pràctica d'una amistat.

De vegades, a causa del tracte diari, una amistat mal entesa per excés de confiança o simplement per desconeixement, un amic no sap comportar-se, relaxa les seves maneres i no guarda les bones formes. Aquestes actituds degeneren en una falta de respecte i consideració envers l'amic i cap ell mateix, originant situacions poc desitjables que poden derivar en deixadesa, informalitat i adulteració dels valors del que ha de ser una bona amistat. Per això, l'amic ha d'entendre que encara que de vegades no se li cridi l'atenció directa o explícitament, això no vol dir que el comportament incorrecte passi inadvertit o que no t'importi, per això de vegades et veus obligat a aconsellar i corregir l'amic perquè aquest no es confongui d'actitud, encara que això comporta també un gran compromís cap a ell i obligacions en la pràctica de la amistat.


Joan Cujan 2012 - Imatge: Keith Haring


Estas lineas son una reflexión en voz alta sobre la forma correcta de abordar la práctica de una amistad.

A veces, debido al trato diario, una amistad mal entendida por exceso de confianza o simplemente por desconocimiento un amigo no sabe comportarse, relaja sus modales y no guarda la compostura adecuada. Estas actitudes degeneran en una falta de respeto y consideración hacia el amigo y hacía sí mismo, originando situaciones poco deseables que pueden derivar en dejadez, informalidad y adulteración de los valores de lo que debe ser una buena amistad. Por ello, el amigo debe entender que aunque a veces no se le llame la atención directa o explícitamente, esto no quiere decir que el comportamiento incorrecto pase inadvertido o que no te importe, por ello a veces te ves obligado a aconsejar y corregir al amigo para que este no se confunda de actitud, aunque esto conlleva también un gran compromiso hacia él y obligaciones en la práctica de la mistad.