dissabte, 1 d’octubre de 2011

TRES SENDERS CAP A L'ESTANY

INGEBORG BACHMANN - Tres senderos hacia el lago - SIRUELA

Tu també llegeixes tots aquests articles sobre les tortures com si no sabessis de tota manera el que diuen, són tots iguals i els llegeixes i saps que són veritat, que és una cosa inhumàna que ha de tocar al seu fi i després potser et entrin ganes de fotografiar perquè altres centenars de milers de persones també tinguin ocasió de veure com es tortura. No n'hi ha prou amb saber .... Jo només dic que és ofensiu, que és una humiliació, una infàmia mostrar a una persona com sofreixen els altres.

Foto: Claire Gray

Tú también lees todos esos artículos sobre las torturas como si no supieras de todas formas lo que dicen, son todos iguales y los lees y sabes que son verdad, que es algo inhumano que debe tocar a su fin y luego tal vez te entren ganas de fotografiarlo para que otros cientos de miles de personas también tengan ocasión de ver cómo se tortura. No basta con saber....Yo sólo digo que es ofensivo, que es una humillación, una infamia mostrarle a una persona cómo sufren los demás.
Foto: Omar Habana