dimecres, 12 d’octubre de 2011

VENÈCIA (Gondola & nota musical)Aquesta composició combina tres imatges en una de sola Venècia-Gondola-Nota Musical. És un estudi artístic a partir d'un quadrat negre, només s'han efectuat tres talls que substitueix al dibuix, s'ha conservat la totalitat de la massa del quadrat (no es podia rebutjar cap tros del quadrat per augmentar la dificultat de la composició)  

Obra: Joan Cujan 

Esta composición combina tres imagenes en una de sola Venecia-Gondola-Nota musical. Es un estudio artistico a partir de un cuadrado negro, solo se han efectuado  cortes que sustituye al dibujo, se ha conservado la totalidad de la masa del cuadrado (no se podia desechar ningun trozo del cuadrado para aumentar la dificultad de la composición)