divendres, 7 d’octubre de 2011

PER APROPAR-SE AL NO-RES

Vivim és una època retorçada anomenada present en què ens envaeix una enorme quantitat d'informació impossible d'assimilar, a través de les grans multinacionals ens arriben les notícies manipulades, falsejant la realitat i amb tot luxe de detalls ens mostren catàstrofes naturals, guerres, accidents ... que solen passar a l'Àfrica, Àsia, Sudamerica sempre molt lluny d'on vivim, perquè no interessa explicar que a les nostres ciutats, als nostres barris dormitori, ens envaeixen les nostres pròpies misèries quotidianes, la falta de treball, el cost de la vida, les angoixes i depressions del dia a dia que ens incomuniquen amb els altres i ens transformen en éssers aïllats, petites illes a la deriva. Naturalment no interessa als poders fàctics, que els nostres problemes siguin notícia, que es manifestin, que surtin a les portades dels mitjans de comunicació, d'altra banda que són aquestes minúcies al costat de les grans tragèdies del Tercer Món.


Joan Cujan - Foto: Maciej Dakowicz

Vivimos es una época retorcida llamada presente en la que nos invade una enorme cantidad de información imposible de asimilar, a traves de las grandes multinacionales nos llegan las noticias manipuladas, falseando la realidad y con todo lujo de detalles nos muestran catástrofes naturales, guerras, accidentes… que suelen pasar en Africa, Asia, Sudamerica siempre muy lejos de donde vivimos, porque no interesa contar que en nuestras ciudades, en nuestros barrios dormitorio nos invaden nuestras propias miserias cotidianas, la falta de trabajo, el coste de la vida, las angustias y depresiones del dia a dia que nos incomunican con los demas y nos transforman en seres aislados pequeñas islas a la deriva. Naturalmente no interesa a los poderes facticos, que nuestros problemas sean noticia, que se manifiesten, que salgan en las portadas de los medios de comunicación, por otro lado que son estas minucias al lado de las grandes tragedias del Tercer Mundo.