divendres, 6 de gener de 2012

CAMÍ


                                                  * Feu click a la imatge per ampliar


Tots tenim davant dels nostres ulls un camí individual a seguir que ens oferirà moltes oportunitats per créixer i aprendre sobre nosaltres mateixos i els altres. La nostra capacitat d'aprendre és una experiència individual que no podem comparar amb les dels altres, perquè quan comparem estem jutjant, si respectem el camí dels altres independentment del tipus d'experiències de vida que comporti, ens movem cap a un espai sense judicis, de acceptació i amor incondicional. La vida ens permet decidir a qui o què li permetrem compartir el nostre propi camí. L'experiència ens ensenya que certes situacions i circumstàncies es repeteixen en la vida, reconèixer i aprendre d'elles és part del procés que cada un necessita per créixer, de vegades necessitem aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos.


Text i foto: Joan Cujan  2012

Todos tenemos ante nuestros ojos un camino individual a seguir que nos ofrecerámuchas oportunidades para crecer y aprender sobre nosotros mismos y los demás.Nuestra capacidad de aprender es una experiencia individual que no podemoscomparar con las de los demásporque cuando comparamos estamos juzgandosirespetamos el camino de los demás independientemente del tipo de experiencias de vida que conllevenos movemos hacia un espacio sin juicios , de aceptación y amor incondicionalLa vida nos permite decidir a quién o qué le permitiremoscompartir nuestro propio caminoLa experiencia nos enseña que ciertas situacionesy circunstancias se repiten en la vidareconocer y aprender de ellas es parte delproceso que cada uno necesita para crecer, a veces necesitamos aprender aamarnos a nosotros mismos.