dimarts, 31 de gener de 2012

REFLEXIONS EN NEGRE

La crisi de valors que estem vivint i les notícies negatives que incideixen diàriament en el nostre estat d'ànim, produeixen un enorme impacte sobre la nostra estabilitat afectiva i incrementen la nostra ansietat. Tots tenim mecanismes que ens ajuden a protegir-nos de l'ansietat, però en certes ocasions, com l'actual, estem exposats a que aquesta ansietat que ens ha de protegir, augmenti i ens generi complicacions. Sense adonar-nos és freqüent que tinguem pensaments amb característiques negatives que alteren el nostre estat emocional, llavors anem prioritzant tots els aspectes negatius de la realitat i entrem en una espiral d'emocions negatives del qual pot ser difícil sortir. Quan un ho veu tot negre, ajuda preguntar-se "No hi haurà aspectes positius que deixo de banda?" En aquests moments difícils que estem passant és quan més hem de creure que després de la foscor vindrà la llum, que segurament tindrem errors com tot ésser humà, però que estem millor preparats i capacitats per superar totes les situacions difícils que se'ns presentin, fins ara ho hem aconseguit i res fa pensar que no seguirà així. Tenir en compte aquestes coses pot ajudar a mantenir un bon estat d'ànim per poder enfrontar el present que ens toca viure.

                                                                         Joan Cujan

La crisis de valores que estamos viviendo y las noticias negativas que inciden diariamente en nuestro estado de ánimo, producen un enorme impacto sobre nuestra estabilidad afectiva e incrementan nuestra ansiedad. Todos tenemos mecanismos que nos ayudan a protegernos de la ansiedad, pero en ciertas ocasiones, como la actual, estamos expuestos a que esta ansiedad que nos ha de proteger, aumente y nos genere complicaciones. Sin darnos cuenta es frecuente que tengamos pensamientos con características negativas que alteran nuestro estado emocional, entonces vamos priorizando todos los aspectos negativos de la realidad y entramos en una espiral de emociones negativas del cual puede ser difícil salir. Cuando uno lo ve todo negro, ayuda preguntarse "No habrá aspectos positivos que dejo de lado?" En estos momentos difíciles que estamos pasando es cuando más tenemos que creer que tras la oscuridad vendrá la luz, que seguramente tendremos errores como todo ser humano, pero que estamos mejor preparados y capacitados para superar todas las situaciones difíciles que se nos presenten, hasta ahora lo hemos conseguido y nada hace pensar que no seguirá así. Tener en cuenta estas cosas puede ayudar a mantener un buen estado de ánimo para poder enfrentar el presente que nos toca vivir.