dissabte, 12 de novembre de 2011

HAIKU XIX

No decreix l’amor,
amb la distància,
és el meu desig que creix.

Joan Cujan

No decrece el amor,
con la distancia,
es mi deseo que crece.