dissabte, 5 de novembre de 2011

CONTEMPLACIÓ


CONTEMPLACIÓ
Etimologia: La paraula grega "Theoría" (contemplació) va ser traduïda pels primers escriptors llatins amb el vocable "contemplatio" i d'aquest el terme "contemplari" (mirar lluny)
Segons Aristòtil la Filosofia neix per la capacitat de sorprendre'ns, quedar fascinats per  el que se'ns presenta davant dels nostres ulls.
Contemplar consisteix a mirar amb atenció, amb interès la realitat involucrats en una acció que intervindran tots els nostres sentits.
Es pot arribar a un estat contemplatiu, lliure d'hipòtesis on ja no es pensa, només es contempla en quietud i silenci com la bellesa efímera es torna immortal amb una flor, el vol d'una papallona, el somriure d'un nen ... això ens converteix en humans i ens diferencia de les màquines faltes d'emocions.
També aquesta contemplació i anàlisi de la realitat, ens permet transformar-la i crear obres d'art, que si seran perdurables i ens seguiran emocionant quan els seus autors ja no estiguin entre nosaltres.

Joan CujanCONTEMPLACIÓN
Etimología: La palabra griega "Theoría" (contemplación) fue traducida por los primeros escritores latinos con el vocablo "contemplatio" y de este el término "contemplari" (mirar lejos)
Según Aristóteles la Filosofía nace por la capacidad de sorprendernos, quedar fascinados por lo que se nos presenta ante nuestros ojos.
Contemplar consiste en mirar con atención, con interés la realidad involucrados en una acción que intervendrán todos nuestros sentidos.
Se puede llegar a un estado contemplativo, libre de hipótesis donde ya no se piensa, sólo se contempla en quietud y silencio como la belleza efímera se vuelve inmortal con una flor, el vuelo de una mariposa, la sonrisa de un niño ... esto nos convierte en humanos y nos diferencia de las máquinas faltas de emociones.
También esta contemplación y análisis de la realidad, nos permite transformarla y crear obras de arte, que si serán perdurables y nos seguiran emocionando cuando sus autores ya no esten entre nosotros.