dissabte, 9 de juliol de 2011

A LLOMS DELS MEUS SOMNIS
Un dit de plaer llisca per la meva pell
 suau i sensual com el vol de la papallona.
 Cavalquen els sentits a lloms dels meus somnis