dilluns, 23 de novembre de 2015

UNIVERSOS PERSONALSFragmentació de la llum - Joan Cujan 2015Tot es transforma a través de la llum i les ombres, i si aconsegueixes arribar a l'essència de la seva forma i color, experimentes la serenitat que produeix la sensació que tot està al seu lloc, és el camí bàsic per aconseguir donar sortida a les teves emocions, i que les imatges cobrin vida pròpia en reflectir la teva mirada. Amb el pas dels anys, he evolucionat cap a un ús més abstracte i al·legòric de la imatge i el diàleg que manté amb el seu entorn més immediat, buscant els seus límits però sempre conservant elements naturalistes, que facilitin una certa aproximació al seu origen i comprensió. El resultat és una obra més íntima i emocional, que barreja l'harmonia compositiva amb certa tensió argumental. Aquests petits universos personals, creen espais imaginats que desperten emocions visuals molt properes a les pictòriques.
Espai ínfim de cel - Joan Cujan  2015