diumenge, 3 de febrer de 2013

INTUÏCIÓ I REALITATDavant del bombardeig de notícies contradictòries dels mitjans i la conseqüent manipulació de la informació, on la veritat és falsejada al servei del poder i dels partits polítics. Només ens queda la intuïció, aquest sentit estigmatitzat per la ciència al llarg dels temps, és avui en dia un factor de sensibilitat intel·lectual, necessari en temps de incessants canvis, per a la comprensió del nostre entorn quotidià.

El coneixement intuïtiu i el coneixement racional, no els hem de veure de manera antagònica, sinó que han de ser complementaris. El pensament racional es caracteritza per ser analític, la seva funció és diferenciar, mesurar i catalogar. El coneixement intuïtiu, es basa en l'experiència directa amb la realitat, és discontinu i holístic.

La intuïció no s'ha d'entendre com una senzilla qualitat psicològica, forma part de l'inconscient col·lectiu. Aquesta particular manera de comprendre la realitat amagada darrere de la desinformació on tot és subjectiu i relatiu, la entreveiem per atzar entre línies, des de la intuïció analitzem el conflicte, el sofriment i l'incertesa de la societat comença a adquirir sentit, i al inclouré les nostres pròpies vivències i emocions, la realitat ens comença a ésser desvetllada.

Actualment, vivim en una incertesa, política, ideològica, institucional i religiosa, enfront d'aquesta inseguretat, cal lluitar per ser capaços d'intuir, pensar, interpretar i comprendre el món que ens envolta, on no res és absolut i no existeix una única veritat.


Foto: Lindsay Blair - Text: Joan Cujan 2013Foto: Volker Virke