dimecres, 7 de setembre de 2011

RESULTATS DE MESURAMENT BASATS EN GARANTIR LA QUALITAT

L'assegurament de la qualitat i la analítica van units de forma inexorable.

Per assegurar un alt nivell de qualitat dels resultats de mesura no només és decisiu el tipus de "procés analític" (analítica normalitzada) utilitzat, sinó que és molt més important la cura i atenció que es posa en cada un dels passos de treball i "les mesures implementades per garantir la qualitat". Per això els corresponents "certificats de qualitat" estan sempre disponibles a Internet a l'adreça: wxx. qualitylange.es  També es proporciona ajuda a l'usuari per dur a terme les diferents mesures, amb una àmplia gamma de solucions per a tots aquells dubtes que es presenten durant el procés de desenvolupament del producte.

Joan Cujan - Foto: Nar is Virgilius


RESULTADOS DE MEDICION BASADOS EN GARANTIZAR LA CALIDAD
El aseguramiento de la calidad y la analitica van unidos de forma inexorable.
Para asegurar un alto nivel de calidad de los resultados de medida no solo es decisivo el tipo de “proceso analitico” (analitica normalizada) utilizado; sino que es mucho más importante el cuidado y atención que se pone en cada uno de los pasos de trabajo y “las medidas implementadas para garantizar la calidad”.  Para ello los correspondientes “certificados de calidad” están siempre disponibles en Internet en la dirección:  wxx. qualitylange.es   También se proporciona ayuda al usuario para llevar acabo las distintas medidas, con una amplia gama de soluciones, para todas aquellas dudas que se presentan durante el proceso de desarrollo del producto.