diumenge, 8 de maig de 2011

ELEMENTS - Sèrie AIGUA LA GRAN ONA


Es representa l'instant en què està a punt d'arribar on som i abans de passar-nos per sobre, ens tapa la llum del sol que es filtra entre els seus milions de gotes i escuma.

Se representa el instante en que está apunto de llegar donde estamos y antes de pasarnos por encima, nos tapa la
luz del sol que se filtra entre sus millones de gotas y espuma.