dilluns, 2 de maig de 2011

ELEMENTS - Sèrie AIGUA (Gola del diable IGUAZU)

* Feu click a la imatge per ampliar

AIGUA (Gola del diable IGUAZU)
En aquesta el que es busca és representar la força de la corrent d'aigua quan arriba i xoca amb les últimes roques abans de precipitar-se en caiguda lliure cap al final del precipici on recuperarà de nou la fluïdesa de la llera del riu un cop superat l'enorme canvi de nivell.

AGUA (Garganta del diablo IGUAZU) 
En esta lo que se busca es representar la fuerza de la corriente agua cuando llega y choca con las  ultimas rocas antes de precipitarse en caida libre hacia el final del precipicio donde recuperará de nuevo la fluidez del cauce del rio una vez superado el enorme cambio de nivel.