divendres, 22 d’abril de 2011

La llum de la nostra mirada interior

Una obra d'art ens relaciona directament amb les emocions i modifica les percepcions de la ment actuant tant en el pla físic com l'emocional. Experimentem sensacions que transcendeixen el traç, forma o color una petita pinzellada de color vermell comença créixer fins comvertirse en un foc arrasador.
Ens integrem en el quadre, formem part d'una unitat universal que intuíem des de fa molt temps, la poesia sense paraules, la música sense so, la forma sense línia, la llum de la nostra mirada aquest tot que sempre ha estat aquí i que seguirà estant quan nosaltres ens haguem anat.
Una obra de arte nos relaciona directamente con las emociones y modifica las percepciones de la mente actúando tanto en el plano físico como el emocional. Experimentamos sensaciones que trascienden el trazo, forma o color una pequeña pincelada de color rojo empieza crecer hasta comvertirse en un fuego arrasador.
Nos integramos en el cuadro, formamos parte de una unidad universal que intuíamos desde hace mucho tiempo, la poesia sin palabras, la musica sin sonido, la forma sin línea, la luz de nuestra mirada ese todo que siempre ha estado ahí y que seguirá estando cuando nosotros nos hayamos ido.